top of page

Wenst u samen te werken met een drukkerij in uw buurt?

Dit kan! Maar deze samenwerking verloopt iet wat anders.

 

Ik ontwerp voor u deze geboortekaartjes en lever een drukklaar bestand aan bij uw gewenste drukkerij. Op de geboortedag vullen zij de geboortegevens aan (datum, uur, ...). Verdere wijzigingen mogen die dag niet meer gebeuren. Zij drukken voor u het gewenste aantal.

 

De kosten van het drukwerk zijn geheel voor eigen rekening. 

Jullie kiezen het aantal, het papier, ... en maken de nodige afspraken met jullie drukker. Alle communicatie met deze drukkerij loopt via u.

 

Dit is uiteraard op eigen verantwoordelijkheid. Els Leclercq kan ik geen geval aansprakelijk worden gesteld. Op het moment dat het ontwerp hier buitengaat is deze samenwerking afgerond en start u een nieuwe samenwerking met uw drukkerij. De auteursrechten op het werk van Els Leclercq blijven ten allen tijde van kracht.

 

 

 

©Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Els Leclercq, Weertstraat 20, 2880 Bornem.  www.elsleclercq.be

 

 

Geboortekaartjes met eigen drukkerij

€299.00Price
Sales Tax Included